Trong hai đoạn văn mở bài bài văn tả một người thân sau đây, đoạn nào mở bài trực tiếp? Đoạn nào mở bài gián tiếp? Hai đoạn văn có điểm nào giống và khác nhau?

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động thực hành

1. Trong hai đoạn văn mở bài bài văn tả một người thân sau đây, đoạn nào mở bài trực tiếp? Đoạn nào mở bài gián tiếp? Hai đoạn văn có điểm nào giống và khác nhau?

a. Nếu có ai hỏi rằng: “Em yêu ai nhất?” thì không cần suy nghĩ, em có thể trả lời ngay: “Em yêu bà nhất.”

b. Đã gần Tết rồi. Năm nay, em lại được về quê nội ăn Tết, thật là vui. Em sẽ được đi chơi, được mừng tuổi. Nhưng vui nhât là được về với bà nội, người em yêu quý nhất.

Bài làm:

Trong hai đoạn văn mở bài bài văn tả một người thân ta thấy:

  • Cách mở bài ở ý (a) là cách mở bài trực tiếp
  • Cách mở bài ở ý (b) là cách mở bài gián tiếp

Điểm giống nhau và khác nhau trong hai đoạn văn mở bài trên:

  • Giống nhau: Cả hai đoạn mở bài đều giới thiệu người thân được tả đó chính là người bà
  • Khác nhau
    • Mở bài ý a: Trả lời trực tiếp người em yêu quý chính là bà
    • Mở bài ý b: Giới thiệu về hoàn cánh, niềm vui khi về quê rồi mới giới thiệu đến người bà
  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm VNEN tiếng Việt 5 tập 2