Viết vào vở dàn ý của một trong các bài văn trên

  • 2 Đánh giá

2. Viết vào vở dàn ý của một trong các bài văn trên

Gợi ý: Dàn ý gồm có 3 phần: mở bài, thân bài, kết bài. Xác định nội dung chính mỗi đoạn văn trong từng phần

Bài làm:

Lập dàn ý bài: “Mưa rào”

1. Mở bài: Dấu hiệu báo cơn mưa sắp đến.

2. Thân bài: Miêu tả cơn mưa từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc.

3. Kết bài: Miêu tả cảnh, vật sau cơn mưa.

  • 214 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021