Bài văn muốn ca ngợi điều gì? Viết câu trả lời vào vở?

  • 1 Đánh giá

6. Bài văn muốn ca ngợi điều gì? Viết câu trả lời vào vở?

Bài làm:

Sau khi đọc và tìm hiểu bài "Hộp thư mật" em thấy: Bài văn ca ngợi ông Hai Long và những chiến sĩ tình báo hoạt động trong lòng địch đã dũng cảm, mưu trí giữ vững đường dây liên lạc, góp phần xuất sắc vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

  • 11 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021