"Người công dân số Một" trong đoạn kịch là ai? Vì sao có thể gọi như vậy?

  • 1 Đánh giá

c. "Người công dân số Một" trong đoạn kịch là ai? Vì sao có thể gọi như vậy?

Bài làm:

Người công dân số Một trong đoạn kịch là người thanh niên Nguyễn Tất Thành, là bác Hồ kinh yêu của dân tộc. Có thể gọi như vậy vì ý thức là công dân của một nước độc lập dã sớm hình thành trong tư tưởng của Người. Từ còn rất trẻ, Người đã ấp ủ và mong muốn xóa kiếp nô lệ, đưa đất nước Việt Nam độc lập.

  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021