Chơi "Ai nhanh, ai đúng", các nhóm thi đặt câu có sử dụng dấu phẩy với mỗi tác dụng sau:

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động cơ bản

1. Chơi "Ai nhanh, ai đúng"

Các nhóm thi đặt câu có sử dụng dấu phẩy với mỗi tác dụng sau:

Tác dụng của dấu phẩyCâu
a. Ngăn cách các bộ phận cùng chức vụ trong câu
b. Ngăn cách trạng ngữ với chũ ngữ và vị ngữ
c. Ngăn cách các vế trong câu ghép

Bài làm:

Tác dụng của dấu phẩyCâu
a. Ngăn cách các bộ phận cùng chức vụ trong câuBạn Hoa, bạn Ngọc là những người học giỏi nhất lớp em
b. Ngăn cách trạng ngữ với chũ ngữ và vị ngữTrên cánh đồng, các bác nông dân đang cấy lúa
c. Ngăn cách các vế trong câu ghépHôm nay, mẹ đến cơ quan, bố đi công tác ở Đà Nẵng.

  • 13 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021