Kể cho người thân nghe câu chuyện về Thái sư Trần Thủ Độ. Trao đổi với người thân về ý nghĩa của câu chuyện?

  • 1 Đánh giá

C. Hoạt động ứng dụng

Kể cho người thân nghe câu chuyện về Thái sư Trần Thủ Độ. Trao đổi với người thân về ý nghĩa của câu chuyện?

Bài làm:

Câu chuyện: Thái sư Trần Thủ Độ (trang 17 sgk)

Ý nghĩa của câu chuyện: Qua những hành động và lời nói của Trần Thủ Độ cho thấy ông là người thẳng thắn, trung thực, chí công vô tư, không nể tình riêng mà coi thường phép nước. Vì vậy, ông được các vua nhà Trần cung kính tôn vinh ông là Thượng phụ. Ông xứng đáng là tấm gương sáng để mọi người noi theo.

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm VNEN tiếng Việt 5 tập 2