VNEN tiếng Việt 5 tập 2

Dưới đây là toàn bộ các bài soạn, lời giải của chương trình VNEN Tiếng Việt 5 tập 2. Cách trình bày từng bài soạn chi tiết, dễ hiểu. Học sinh muốn xem bài soạn nào thì click vào bài học tương ứng

CHỦ ĐIỂM: NGƯỜI CÔNG DÂN

Giải bài 19A: Người công dân số Một

Giải bài 19B: Người công dân số Một (Tiếp)

Giải bài 19C: Cách nối các vế câu ghép - Kết bài trong bài văn tả người

Giải bài 20A: Gương sáng người xưa

Giải bài 20B: Trách nhiệm công dân

Giải bài 20C: Hoạt động tập thể

Giải bài 21A: Trí dũng song toàn

Giải bài 21B: Những công dân dũng cảm

Giải bài 21C: Luyện viết văn tả người

CHỦ ĐIỂM: VÌ CUỘC SỐNG THANH BÌNH

Giải bài 22A: Giữ biển trời tổ quốc

Giải bài 22B: Một dải biên cương

Giải bài 22C: Cùng đặt câu ghép

Giải bài 23A: Vì công lí

Giải bài 23B: Giữ cho giấc ngủ bình yên

Giải bài 23C: Hoàn thiện bài văn kể chuyện

Giải bài 24A: Giữ gìn trật tự, an ninh

Giải bài 24B: Người chiến sĩ tình báo

Giải bài 24C: Ôn tập tả đồ vật

CHỦ ĐIỂM: NHỚ NGUỒN

Giải bài 25A: Cảnh đẹp đất nước

Giải bài 25B: Không quên cội nguồn

Giải bài 25C: Chúng mình cùng sáng tạo

Giải bài 26A: Nhớ ơn thầy cô

Giải bài 26B: Hội làng

Giải bài 26C: Liên kết câu bằng những từ ngữ thay thế

Giải bài 27A: Nét đẹp xưa và nay

Giải bài 27B: Đất nước mùa thu

Giải bài 27C: Liên kết câu bằng từ ngữ thay thế

CHỦ ĐIỂM: ÔN TẬP

Giải bài 28A: Ôn tập 1

Giải bài 28B: Ôn tập 2

Giải bài 28C: Ôn tập 3

CHỦ ĐIỂM: NAM VÀ NỮ

Giải bài 29A: Nam và nữ

Giải bài 29B: Con gái kém gì con trai?

Giải bài 29C: Ai chăm, ai lười?

Giải bài 30A: Nữ tính và nam tính

Giải bài 30B: Vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam

Giải bài 30C: Em tả con vật

Giải bài 31A: Người phụ nữ dũng cảm

Giải bài 31B: Lời tâm tình của người chiến sĩ

Giải bài 31C: Ôn tập về tả cảnh

CHỦ ĐIỂM: NHỮNG CHỦ NHÂN TƯƠNG LAI

Giải bài 32A: Em yêu đường sắt quê em

Giải bài 32B: Ước mơ của em

Giải bài 32C: Viết bài văn tả cảnh

Giải bài 33A: Vì hạnh phúc trẻ thơ

Giải bài 33B: Em đã lớn

Giải bài 33C: Giữ gìn những dấu câu

Giải bài 34A: Khát khao hiểu biết

Giải bài 34B: Trẻ em sáng tạo tương lai

Giải bài 34C: Nhân vật em yêu thích

CHỦ ĐIỂM: ÔN TẬP

Giải bài 35A: Ôn tập 1

Giải bài 35B: Ôn tập 2

Giải bài 35C: Ôn tập 3

=> Xem bài soạn tất cả các môn Lớp 5