Giải bài 24A: Giữ gìn trật tự, an ninh

  • 1 Đánh giá

Giải bài 24A: Giữ gìn trật tự, an ninh - Sách VNEN tiếng Việt lớp 5 tập 2 trang 61. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động cơ bản

1. Kể tên một số luật mà em biết?

=> Xem hướng dẫn giải

2-3-4. Đọc, luyện đọc, giải nghĩa

5. Thảo luận, trả lời câu hỏi

  • Người xưa đặt ra luật tục để làm gì?
  • Kể những việc mà người Ê đê xem là có tội?

=> Xem hướng dẫn giải

Tìm những chi tiết trong bài cho thấy đồng bào Ê- đê quy định xử phạt rất công bằng.

  • Từng loại tội được phân định rõ ràng như thế nào? Quy định các hình phạt rất công bằng đối với từng loại tội ra sao? (Đọc đoạn 1)
  • Tang chứng và nhân chứng phải chắc chắn như thế nào? (Đọc đoạn 2)

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động thực hành

1. Dòng nào dưới đây nêu đúng nghĩa của từ "an ninh"?

a. Yên ổn hắn, tránh được tai nạn, tránh được thiệt hại.

b. Yên ôn về chính trị và trật tự xà hội.

c. Không có chiến tranh và thiên tai.

=> Xem hướng dẫn giải

3. Đọc thầm bản hướng dẫn sau: (sgk trang 63, 64)

4. Dựa vào bảng hướng dẫn ở hoạt động 3, cùng làm bài tập trên phiếu học tập

Viết vào ô trống trong bảng các từ ngừ chỉ việc làm, cơ quan, tổ chức và những người có thể giúp em tự bảo vệ khi cha mẹ em không có ở bên.

1. Từ ngữ chỉ việc làmM. Kêu lớn để người xung quanh biết
2. Từ ngữ chỉ cơ quan, tổ chứcM. Đồn công an
3. Từ ngữ chỉ người có thể giúp em bảo vệ khi không có cha mẹ ở bênM. Ông bà.....

=> Xem hướng dẫn giải

5. Nghe thầy cô đọc và viết vào vở: " Núi non hùng vĩ"

=> Xem hướng dẫn giải

6. Tìm các tên riêng trong đoạn thơ sau và viết vào vở:

Tại đây, các con

Tại đất Tây Nguyên ông bà mình này

Nơi mẹ đã đẻ ra ta và cắt rốn ta bằng cây nứa

Chỗ tuổi nhỏ ta nằm nước bò qua bụng đỏ

Và gió cao nguyên thổi nhột lỗ tai non.

Chính nơi đây các con

Xưa Đăm Săn, Y Sun, ông nội ta và lũ làng

Đã rèn dao và mài gươm dưới trăng trong suốt

Trong rừng già Mơ-nông, mặt trời không xuống đất

Vẫn thanh đoản kiếm xưa Đăm Săn đuổi giặc

No Trang Lơng, A-ma Dơ-hao, cha ta và lũ làng mài gấp

Hai mươi năm cạn nước sông Ba.

(Theo Prê-ki-ma-la-mác)

=> Xem hướng dẫn giải

7. Thi giải câu đố

Giải câu đố sau và viết tên 5 nhân vật lịch sử em tìm được ra bảng nhóm

1. Ai từng đóng cọc trên sông

Đánh tan thuyền giặc, nhuộm hồng sóng xanh?

2. Vua nào thần tốc quân hành

Mùa xuân đại phá quân Thanh tơi bời?

3. Vua nào tập trận đùa chơi

Cờ lau phất trận một thời ấu thơ?

4. Vua nào thảo Chếu dời đô?

5. Vua nào chủ xướng Hội thơ Tao Đàn?

=> Xem hướng dẫn giải

C. Hoạt động ứng dụng

1. Hỏi người thân về một số thông tin cần thiết (địa chỉ, số điện thoại)

=> Xem hướng dẫn giải

2. Quan sát hình dáng hoặc công dụng của một đồ vật gần gũi với em, ghi lại các chi tiết quan sát được?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021