Hỏi người thân về một số thông tin cần thiết (địa chỉ, số điện thoại)

  • 1 Đánh giá

C. Hoạt động ứng dụng

1. Hỏi người thân về một số thông tin cần thiết (địa chỉ, số điện thoại)

Bài làm:

Ví dụ mẫu:

Em sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, địa chỉ của em là:

  • Số 40, ngõ 168, đường Kim Giang, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội
  • Số điện thoại bố: 0976 833 xxx
  • Số điện thoại mẹ: 9868 543 xxx
  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021