Đọc mẩu chuyện sau và trả lời câu hỏi: Có thể đặt dấu chấm hay dấu phẩy vào những chỗ nào ở hai bức thư trong mẩu chuyện sau?

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động thực hành

1. Đọc mẩu chuyện sau và trả lời câu hỏi:

Có thể đặt dấu chấm hay dấu phẩy vào những chỗ nào ở hai bức thư trong mẩu chuyện sau?

Dấu chấm và dấu phẩy

"Có lần, nhà văn nổi tiếng Bớc-na Sô nhận được tập bản thảo truyện gắn của một người đang tập viết văn, kèm theo một bức thư ngắn. Thư viết : "Thưa ngài tôi xin trân trọng gửi tới ngài một số sáng tác mới của tôi vì viết vội tôi chưa kịp đánh các dấu chấm dấu phẩy rất mong ngài đọc cho và điền giúp tôi những dâu chẫm dấu phẩy cần thiết xin cảm ơn ngài."

Vốn là người có khiếu hài hước, Bớc-na Sô bèn viết thư trả lời : "Anh bạn trẻ ạ tôi rất sẵn lòng giúp đỡ anh với một điều kiện là anh hãy đếm tất cả những dấu chấm dấu phẩy cần thiết rồi bỏ chúng vào phong bì gửi đến cho tôi chào anh."

Bài làm:

Có lần, nhà văn nổi tiếng Bớc-na Sô nhận được tập bản thảo truyện ngắn của một người đang tập viết văn, kèm theo một bức thư ngắn. Thư viết: “Thưa ngài(,) tôi xin trân trọng gửi tới ngài một số sáng tác mới của tôi(.) Vì viết vội (,) tôi chưa kịp đánh các dấu chấm (,) dấu phẩy (.) Rất mong ngài đọc cho và điền giúp tôi những dấu chấm (,) dấu phẩy cần thiết (.) Xin cảm ơn ngài”.

Vốn là người có khiếu hài hước, Bớc-na Sô bèn viết thư trả lời: “Anh bạn trẻ ạ (,) tôi rất sẵn lòng giúp đỡ anh với một điều kiện là anh hãy đếm tất cả những dấu chấm (,) dấu phẩy cần thiết rồi bỏ chúng vào phong bì (,) gửi đến cho tôi (.) Chào anh”.

  • 11 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021