Chọn lời giải nghĩa ở cột B cho phù hợp với mỗi từ ngữ ở cột A (trang 52)

  • 1 Đánh giá

2. Nghe thầy cô (hoặc bạn) đọc bài sau: "Phân xử tài tình"

3. Chọn lời giải nghĩa ở cột B cho phù hợp với mỗi từ ngữ ở cột A

Bài làm:

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021