Những người trong tranh là ai? Họ đang làm gì?

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động cơ bản

1. Quan sát bức tranh sau và trả lời câu hỏi:

  • Những người trong tranh là ai? Họ đang làm gì?

Bài làm:

Những người trong tranh là người thầy và các học trò thời xưa. Họ đến thăm thầy cũ và mừng thọ cho thầy.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm VNEN tiếng Việt 5 tập 2