Điền nhanh dấu câu vào ô trống trong mẩu chuyện dưới đây.

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động cơ bản

1. Thi điền nhanh dấu câu - Trao đổi, điền nhanh dấu câu vào ô trống trong mẩu chuyện dưới đây. Viết kết quả ra bảng nhóm theo số thứ tự.

M: 1 - dấu phẩy

Đợi ô tô qua Tan học, thấy cu Tí chần chừ mãi không đi về (1) một chị lớp 5 hỏi (2)

- Sao em chưa về (3)

- Bà dặn em khi nào thấy ô tô qua mới được sang đường (4)

- Cổng trường mình có bao giờ ô tô chạy qua đâu (5)

Tí rân rấn nước mắt (6)

- Chính vì thế nên em không về được (7)

(Theo Chuyện vui trường học)

Bài làm:

Điền dấu vào ô trống:

1 - dấu phẩy; 2 - dấu hai chấm; 3 - dấu chấm hỏi; 4 - dấu chấm;

5 - dấu chấm hỏi; 6 - dấu hai châm; 7 - dấu chấm

Đợi ô tô qua Tan học, thấy cu Tí chần chừ mãi không đi về (,) một chị lớp 5 hỏi (:)

- Sao em chưa về (?)

- Bà dặn em khi nào thấy ô tô qua mới được sang đường (.)

- Cổng trường mình có bao giờ ô tô chạy qua đâu (?)

Tí rân rấn nước mắt (:)

- Chính vì thế nên em không về được (.)

  • 127 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021