Những câu thơ nào cho thấy tuổi thơ rất vui và đẹp? Thế giới tuổi thơ thay đổi như thế nào khi con lớn lên?

  • 1 Đánh giá

2-3. Đọc, luyện đọc

4. Thảo luận, chọn ý đúng để trả lời:

(1) Những câu thơ nào cho thấy tuổi thơ rất vui và đẹp?

a. Chỉ các câu thơ ở khổ thơ 1 (Con lon ton chạy nhảy khắp sân vườn, nghe thấy tiếng muôn loài nói với con).

b. Các câu thơ ở khổ thơ 2 (Trong thế giới tuổi thơ, chim và gió biết nói, cây khế chẳng có đại bàng đậu).

c. Các câu thơ ở cả khổ thơ 1 và 2 (Thế giới tuổi thơ vui, đẹp, thơ mộng như thế giới cổ tích).

(2) Thế giới tuổi thơ thay đổi như thế nào khi con lớn lên?

a. Khi lớn lên, con vẫn sống trong thế giới cố tích nhưng không còn nghe thấy tiếng của muôn loài.

b. Khi lớn lên, con sẽ sống trong đời thật, nghe tiêng mọi người nói với con.

c. Khi lớn lên, dù nhiều điều đã thay đối thì con vẫn sống trong thế giới cô tích kì diệu.

(3) Từ già tuổi thơ, con người tìm thấy hạnh phúc ở đâu, như thế nào?

a. Ở trong đời thực, một cách khó khăn, bằng hai bàn tay mình

b. Ở trong cuộc sống, một cách dễ dàng, bằng hai bàn tay

c. Ở trong thế giới cổ tích, một cách dễ dàng, trong những giấc mơ

(4) Qua bài thơ, nhà thơ muốn nói với em điều gì?

a. Hãy sống mãi trong thế giới kì diệu của tuổi thơ

b. Hãy từ giã, đừng tiếc nuối tuổi thơ

c. Từ giã tuổi thơ, ta sẽ sống cuộc sống hạnh phúc thật sự do mình tạo nên.

Bài làm:

(1) Những câu thơ nào cho thấy tuổi thơ rất vui và đẹp?

Đáp án: c. Các câu thơ ở cả khổ thơ 1 và 2 (Thế giới tuổi thơ vui, đẹp, thơ mộng như thế giới cổ tích).

(2) Thế giới tuổi thơ thay đổi như thế nào khi con lớn lên?

Đáp án: b. Khi lớn lên, con sẽ sống trong đời thật, nghe tiêng mọi người nói với con.

(3) Từ già tuổi thơ, con người tìm thấy hạnh phúc ở đâu, như thế nào?

Đáp án: a. Ở trong đời thực, một cách khó khăn, bằng hai bàn tay mình

(4) Qua bài thơ, nhà thơ muốn nói với em điều gì?

Đáp án: c. Từ giã tuổi thơ, ta sẽ sống cuộc sống hạnh phúc thật sự do mình tạo nên.

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021