Các vế câu trong câu ghép được nối với nhau bằng cách nào?

  • 1 Đánh giá

2. Các vế câu trong câu ghép được nối với nhau bằng cách nào?

Bài làm:

Các vế trong câu ghép được nối với nhau bằng hai cách:

  • Cách 1: Nối bằng từ ngữ có tác dụng nối (ví dụ: và, nên, thì,...)
  • Cách 2: Nối trực tiếp (không dùng từ nối). Trong trường hợp này, giữa các dấu câu cần phải có dấu phẩy, dấu chấm phẩy hoặc dấu hai chấm.
  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm VNEN tiếng Việt 5 tập 2