Chọn lời giải nghĩa ở cột B phù hợp với mỗi từ ngữ ở cột A (trang 135)

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động thực hành

1. Tìm hiểu nghĩa của từ

Bác Hồ đã khen tặng phụ nữ Việt Nam tám chữ vàng: anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang.

Chọn lời giải nghĩa ở cột B phù hơp với từ ngữ ở cột A.

Bài làm:

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021