Chọn cặp quan hệ từ thích hợp điền vào chỗ trống trong hai câu sau:

  • 1 Đánh giá

4. Chọn cặp quan hệ từ thích hợp điền vào chỗ trống trong hai câu sau:

a. ..... con khỉ này rất nghịch ...... các anh bảo vệ thường phải cột dây

b. ...... mỏ chim bói cá rất dài ...... chúng bắt cá rất dễ dàng

Bài làm:

a. con khỉ này rất nghịch nên các anh bảo vệ thường phải cột dây

b. Nhờ mỏ chim bói cá rất dài nên chúng bắt cá rất dễ dàng

  • 24 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm VNEN tiếng Việt 5 tập 2