Điều ước gì gợi cho anh chiến sĩ nhớ tới mẹ? Anh nhớ hình ảnh nào của mẹ?

  • 1 Đánh giá

2-3-4. Đọc, giải nghĩa và luyện đọc

5. Thảo luận, trả lời câu hỏi:

(1) Điều gì gợi cho anh chiến sĩ nhớ tới mẹ? Anh nhớ hình ảnh nào của mẹ?

(2) Những hình ảnh so sánh nào cho thấy tình cảm mẹ con thắm thiết, sâu nặng?

(3) Anh chiến sĩ đã dùng cách nói như thế nào để làm yên lòng mẹ?

Bài làm:

(1) Điều gợi cho anh chiên sĩ nhớ tới mẹ đó là trời mưa lâm thâm, gió rét. Trong khung cảnh này anh nghĩ tới hình ảnh bầm ra ruộng cấy bầm run, run vì thương con.

(2) Những hình ảnh so sánh cho thấy tình cảm mẹ con thắm thiết, sâu nặng là:

  • Hình ảnh so sánh cho thấy mẹ thương con: Mạ non bầm cấy mấy đon/ Ruột gan bầm lại thương con mấy lần
  • Hình ảnh so sánh cho thấy con thương mẹ: Mưa phùn ướt áo tứ thân/ Mưa bao nhiêu hạt, thương bầm bấy nhiêu

(3) Để làm yên lòng mẹ, anh chiến sĩ đã dùng cách nói:

Con đi trăm núi ngàn khe

Chưa bằng muôn nỗi tái tê lòng bầm

Con đi đánh giặc mười năm

Chưa bằng khó nhọc đời bầm sáu mươi


Anh chiến sĩ nói như vậy để bầm hiểu được là công việc hiện tại của mình không vất vả bằng công việc của bầm ở nhà, bầm không phải lo lắng nhiều cho con.

  • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021