Trả lời câu hỏi: Em học tập ở Út Vịnh được điều gì?

  • 1 Đánh giá

6. Trả lời câu hỏi: Em học tập ở Út Vịnh được điều gì?

Bài làm:

Qua câu chuyện trên, em học tập được ở Út Vịnh ý thức tôn trọng an toàn giao thông, có trách nhiệm và lòng tốt giúp đỡ người khác khi gặp nguy hiểm, khó khăn.

  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021