Quan sát bức tranh sau và cho biết tranh vẽ cảnh gì?

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động cơ bản

1. Quan sát bức tranh sau và cho biết tranh vẽ cảnh gì?

Bài làm:

Quan sát bức tranh trên ta thấy: Dưới ngọn đèn dầu lù mù trong một căn phòng đơn sơ nhưng ngăn nắp, có hai thanh niên hình như đang nói chuyện, trao đổi công việc gì đó với nhau thì có một ạ thanh niên khác gõ cửa rồi bước vào.

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm VNEN tiếng Việt 5 tập 2