Giải bài 34B: Trẻ em sáng tạo tương lai

  • 1 Đánh giá

Giải bài 34B: Trẻ em sáng tạo tương lai - Sách VNEN tiếng Việt lớp 5 tập 2 trang 169. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động cơ bản

1. Quan sát các bức tranh học sinh vẽ và những tấm ảnh chụp; nói điều em nghĩ về các bạn nhỏ

=> Xem hướng dẫn giải

2-3-4. Đọc, giải nghĩa và luyện đọc

5. Trao đổi, thực hiện các nhiệm vụ

a. Trả lời câu hỏi:

1. Nhân vật "tôi" và nhân vật "Anh" trong bài thơ là ai?

2. Cảm giác thích thú của vị khách về phòng tranh được bộc lộ qua những chi tiết nào?

3. Tranh vẽ của các bạn nhỏ có gì ngộ nghĩnh?

=> Xem hướng dẫn giải

b. Đánh dấu x vào ô trống thích hợp:

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động thực hành

1. Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia theo một trong hai đề sau:

a. Kể một câu chuyện mà em biết về việc gia đình, nhà trường hoặc xã hội chăm sóc, bảo vệ thiếu nhi

b. Kể về việc em cùng các bạn trong lớp hoặc trong chi đội tham gia công tác xã hội.

=> Xem hướng dẫn giải

C. Hoạt động ứng dụng

1. Đọc cho người thân nghe bài thơ Nếu trái đất thiếu trẻ con. Nêu ý nghĩa của bài thơ

=> Xem hướng dẫn giải

2. Kể lại câu chuyện em vừa kể ở lớp cho người thân nghe. Nói điều em biết về quyền trẻ em, về trách nhiệm của trẻ em với xã hội và cộng đồng

=> Xem hướng dẫn giải


  • 12 lượt xem