Đọc cho người thân nghe bài thơ Nếu trái đất thiếu trẻ con. Nêu ý nghĩa của bài thơ

  • 1 Đánh giá

C. Hoạt động ứng dụng

1. Đọc cho người thân nghe bài thơ Nếu trái đất thiếu trẻ con. Nêu ý nghĩa của bài thơ

Bài làm:

Nếu trái đất thiếu trở em

Tôi và Anh vào Cung Thiếu nhi

Gặp các em

Và xem tranh vẽ

Thành phố Hồ Chí Minh rất nhiều người mặt trẻ

Trẻ nhất là các em

Pô-pốp bảo tôi:

"Anh hãy nhìn xem:

Có ở đâu đầu tôi to được thế?

Anh hãy nhìn xem!

Và thế này thì "ghê gớm" thật:

Trong đôi mắt chiếm nửa già khuôn mặt

Các em tô lên một nửa số sao trời!"...

Ý nghĩa của bài thơ: Bài thơ thể hiện tình cảm yêu mến và trân trọng của người lớn đối với trẻ em.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021