Cùng đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi: Mỗi từ ngữ được in đậm trong đoạn văn trên thay thế cho từ ngữ nào?

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động thực hành

1. Cùng đọc đoạn văn sau:

Hai Long phóng xe về phía Phú Lâm tìm hộp thư mật (1). Người đặt hộp thư lần nào cũng tạo cho anh sự bất ngờ (2). Bao giờ hộp thư cũng được đặt tại một nơi dễ tìm mà lại ít bị chú ý nhât (3). Nhiều lúc, người liên lạc còn gửi gắm vào đây một chút tình cảm của mình, thường bằng những vật gợi ra hình chữ V mà chỉ anh mới nhận thấy (4). Đó là tên Tổ quốc Việt Nam, là lời chào chiến thắng (5).

(Hữu Mai)

b. Trả lời câu hỏi:

  • Mỗi từ ngữ được in đậm trong đoạn vàn trên thay thế cho từ ngừ nào?

M: từ anh ở câu (2) thay thế cho Hai Long ở câu (1).

  • Cách thay thế từ ngữ ở đây có tác dụng gì?

Bài làm:

Mỗi từ ngữ in đậm thay thế cho:

  • "anh" (câu 2) thay thế cho "Hai Long" (câu 1).
  • "người liên lạc" (câu 4) thay thế cho "người đặt hộp thư" (câu 2).
  • "anh" (câu 4) thay thế cho "Hai Long" (câu 1).
  • "Đó" (câu 5) thay thế cho "những vật gợi ra hình chữ V" (câu 4).

=> Cách thay thế từ ngữ ở đây có tác dụng liên kết câu.

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021