Tìm hiểu, quan sát quyển sách Hướng dẫn học Tiếng Việt 5 và ghi lại kết quả quan sát được?

  • 1 Đánh giá

C. Hoạt động ứng dụng

Tìm hiểu, quan sát quyển sách Hướng dẫn học Tiếng Việt 5 và ghi lại kết quả quan sát được?

Bài làm:

Quan sát quyển sách Hướng dẫn học Tiếng Việt 5 em thấy:

  • Quyển sách có dạng hình hộp chữ nhật.
  • Mặt trước và mặt sau của quyển sách có màu chủ đạo là màu vàng cam.
  • Mặt trước có dòng chữ "Hướng dẫn học Tiếng Việt 5" to và rõ ràng.
  • Mặt trước có bức tranh các bạn nhỏ đang học nhóm và một bức tranh về cảnh đẹp.
  • Mặt sau bìa là danh sách các môn học lớp 5 cùng với tem, giá và mã số.
  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021