Tìm các tên riêng có trong đoạn trích sau và viết vào vở:

  • 1 Đánh giá

2. Tìm các tên riêng có trong đoạn trích sau và viết vào vở:

Đỉnh E-vơ-rét trong dãy Hi-ma-lay-a là đỉnh núi cao nhất thế giới. Những người đầu tiên chinh phục được độ cao 8848 mét này là Ét- mân Hin-la-ri (người Niu Di-lân) và Ten-sinh No-rơ-gay (một thổ dân vùng Hi-ma-lay-a). Ngày nóc nhà thế giới này bị chinh phục là 29-5-1953.

(Theo từ điển bách khoa toàn thư)

Bài làm:

Các tên riêng có trong đoạn trích trên là:

  • Tên người: Ét- mân Hin-la-ri; Ten-sinh No-rơ-gay
  • Tên địa danh, địa lí: E-vơ-rét; Hi-ma-lay-a; Niu Di-lân
  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm VNEN tiếng Việt 5 tập 2