Viết vào vở tên các cơ quan, tổ chức được in nghiêng trong đoạn văn sau cho đúng

 • 1 Đánh giá

B. Hoạt động thực hành

1. Nhớ - viết: Sang năm con lên bảy (Từ Mai rồi con lớn khôn .... đến hết)

2. Viết vào vở tên các cơ quan, tổ chức được in nghiêng trong đoạn văn sau cho đúng (sgk trang 168)

Bài làm:

Tên các cơ quan, tổ chức viết chưa đúngCách sửa lại tên
 • Ủy ban Bảo vệ và chăm sóc trẻ em Việt Nam
 • Ủy ban Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em Việt Nam
 • Ủy ban / bảo vệ và Chăm sóc trẻ em Việt Nam
 • Ủy ban Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em Việt Nam
 • Bộ / y tế
 • Bộ Y tế
 • Bộ / giáo dục và Đào tạo
 • Bộ Giáo dục và Đào tạo
 • Bộ / lao động - Thương binh và Xã hội
 • Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
 • Hội / liên hiệp phụ nữ Việt Nam
 • Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

 • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm VNEN tiếng Việt 5 tập 2