Giải bài 20C: Hoạt động tập thể

  • 1 Đánh giá

Giải bài 20C: Hoạt động tập thể - Sách VNEN tiếng Việt lớp 5 tập 2 trang 24. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động cơ bản

1. Cùng chơi: "Ai tài lắp ghép?"

Hai nhóm chơi, một bạn ở nhóm A nói một vế câu có từ "nếu", một bạn ở nhóm B phải nói vế câu tiếp theo có từ "thi".

=> Xem hướng dẫn giải

2. Tìm hiểu cách nôi các vê câu ghép bằng quan hệ từ.

(1) Tìm câu ghép trong đoạn văn dưới đây và ghi lên bảng theo mẫu:

Trong hiệu cắt tóc, anh công nhân I-va-nốp đang chờ tới lượt mình thì cửa phòng lại mở một người nữa tiến vào...Một lát sau , I -va-nốp đứng dậy nói: "Đồng chí Lê Nin, giờ đã đến lượt tôi. Tuy đồng chí không muốn làm mất trật tự, nhưng tôi có quyền nhường chỗ và đổi chỗ cho đồng chí. Đó là quyền của tôi".

Mọi người đều cho là I-va-nốp nói rất đúng. Lê-nin không tiện từ chối, đồng chí cảm ơn I-va-nốp rồi ngồi vào ghế cắt tóc.

(2) Cách nối các vế câu trong những câu ghép trên có gì khác nhau?

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động thực hành

1. Viết vào vở quan hệ từ hoặc cặp quan hệ từ nối các vế câu trong các câu ghép dưới đây:

a. Nếu trong công tác, các cô, các chú được nhân dân ủng hộ, làm cho dân tin, dân phục, dân yêu thì nhất định các cô, các chú thành công.

(Hồ Chí Minh)

b. Tuy rái cá là loài thú nhưng chúng bơi rất giỏi để săn bắt cá.

=> Xem hướng dẫn giải

2. Tìm quan hệ từ thích hợp với mỗi chồ trống rồi viết lại các câu ghép vào vở

a. Ông đã nhiều lần can gián..... vua không nghe.

b. Mình đến nhà bạn ..... bạn đến nhà mình?

c. ....... vòi voi chỉ là một ống dài và thuôn ....... nó biết làm nhiều việc khéo léo như một bàn tay.

=> Xem hướng dẫn giải

3. Kể những việc cần làm của một trong các hoạt động sau:

a. Lễ kết nạp đội viên mới

b. Hội thi văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20 - 11 của trường em.

c. Hội thi Thiếu nhi kế chuyện Bác Hồ chào mừng sinh nhật Bác của trường em.

d. Buổi lao động chăm vườn hoa của lớp em.

=> Xem hướng dẫn giải

4. Đọc câu chuyện "một buổi sinh hoạt tập thể" và trả lời câu hỏi: (Trang 26 sgk)

(1) Các trong lớp tổ chức buổi liên hoan văn nghệ nhằm mục đích gì?

(2) Để tổ chức buổi liên hoan, cần chuẩn bị những việc gì? Chủ tịch Hội đồng tự quản đã phân công như thế nào?

(3) Hãy thuật lại diễn biến của buối liên hoan.

=> Xem hướng dẫn giải

5. Hãy lập chương trình hoạt động liên hoan văn nghệ chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 của lớp em vào một tờ giấy theo mẫu rồi dán lên trường lớp

=> Xem hướng dẫn giải

C. Hoạt động ứng dụng

Cùng người thân lập chương trình cho một hoạt động của gia đình ( ví dụ: tổ chức sinh nhật,...)

=> Xem hướng dẫn giải


  • 16 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021