Kể lại câu chuyện em vừa kể ở lớp cho người thân nghe. Nói điều em biết về quyền trẻ em, về trách nhiệm của trẻ em với xã hội và cộng đồng

 • 1 Đánh giá

2. Kể lại câu chuyện em vừa kể ở lớp cho người thân nghe. Nói điều em biết về quyền trẻ em, về trách nhiệm của trẻ em với xã hội và cộng đồng

Bài làm:

Các em tự kể lại câu chuyện đã chuẩn bị ở phần "Hoạt động thực hành"

Một số điều em biết về quyền và trách nhiệm của trẻ em đối với xã hội và cộng đồng là:

Quyền của trẻ em gồm có:

 • Quyền được bảo vệ:
  • Khai sinh có quốc tịch
  • Bảo vệ tính mạng, danh dự và nhân phẩm
 • Quyền được chăm sóc:
  • Chăm sóc sức khỏe
  • Nuôi dưỡng và các hưởng sự chăm sóc các thành viên trong gia đình
 • Quyền được giáo dục:
  • Được học tập, được dạy dỗ
  • Vui chơi giải trí tham gia hoạt động văn hóa thể thao.

Trách nhiệm của trẻ em, bao gồm:

 • Vâng lời ông bà, cha mẹ
 • Yêu quý, kính trọng bố mẹ, ông bà, anh chị
 • Chăm chỉ có ý thức tự giác học tập
 • Tích cực giúp đỡ gia đình.
 • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021