Chọn tên huân chương (Huân chương Lao động, Huân chương Quân công, Huân chương Sao vàng) điền vào từng chỗ trống dưới đây:

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động thực hành

1. Chọn tên huân chương (Huân chương Lao động, Huân chương Quân công, Huân chương Sao vàng) điền vào từng chỗ trống dưới đây:

a. Huân chương cao quý nhất của nước ta là ...

b. ... là huân chương dành cho những tập thể và cá nhân lập nhiều thành tích xuất sắc trong chiến đấu và xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, cung cố quốc phòng.

c. ... là huân chương dành cho những tập thể và cá nhân lập nhiều thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất.

Bài làm:

a. Huân chương cao quý nhất của nước ta là Huân chương Sao vàng

b. Huân chương Quân công là huân chương dành cho những tập thể và cá nhân lập nhiều thành tích xuất sắc trong chiến đấu và xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, cung cố quốc phòng.

c. Huân chương Lao động là huân chương dành cho những tập thể và cá nhân lập nhiều thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất.

  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021