Chọn quan hệ từ trong ngoặc đơn thích hợp với mỗi chỗ trống: (tại, vì, nhờ)

  • 1 Đánh giá

3. Chọn quan hệ từ trong ngoặc đơn thích hợp với mỗi chỗ trống: (tại, vì, nhờ)

a. .....thời tiết thuận lợi nên lúa tốt

b. ..... thời tiết không thuận lợi nên lúa xấu

c. Lúa gạo quý ..... ta phải đổ bao mồ hôi mới làm ra được.

Bài làm:

a. Nhờ thời tiết thuận lợi nên lúa tốt

b. Tại thời tiết không thuận lợi nên lúa xấu

c. Lúa gạo quý ta phải đổ bao mồ hôi mới làm ra được.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm VNEN tiếng Việt 5 tập 2