Viết vào vở tên các danh hiệu trong đoạn văn dưới đây cho đúng:

  • 1 Đánh giá

3. Viết vào vở tên các danh hiệu trong đoạn văn dưới đây cho đúng:

Với các thành tích xuất sắc trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mĩ, huyện cần Giờ (Thành phố Hồ Chí Minh) đã được Nhà nước tuyên dương đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Toàn huyện có 2 xã được tặng danh hiệu đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, có 28 bà mẹ được tặng danh hiệu bà mẹ Việt Nam anh hùng.

(Theo VIỆT NAM KÌ TÍCH)

Bài làm:

Tên các danh hiệu trong đoạn văn trên viết đúng là:

  • Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân
  • Bà mẹ Việt Nam Anh hùng
  • 12 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021