Dựa vào dàn ý đã lập, nói về cảnh em chọn để tả

  • 1 Đánh giá

3. Dựa vào dàn ý đã lập, nói về cảnh em chọn để tả

Lưu ý: Em nên trình bày sát theo dàn ý, trình bày cần ngắn gọn, rõ ràng, diễn đạt thành câu

Bài làm:

a. Một ngày mới bắt đầu ở quê em

=> Xem chi tiết tại đây

b. Một đêm trăng đẹp

=> Xem chi tiết tại đây

c. Trường em trước buổi học

=> Xem chi tiết tại đây

d. Một khu vui chơi, giải trí em thích

=> Xem chi tiết tại đây

  • 33 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021