Chọn lời giải nghĩa ở cột B phù hợp với mỗi từ ngữ ở cột A (trang 166)

  • 1 Đánh giá

2. Nghe thầy cô (hoặc bạn) đọc bài sau: Lớp học trên đường

3. Đọc lời giới thiệu bài Lớp học trên đường

4. Chọn lời giải nghĩa ở cột B phù hợp với mỗi từ ngữ ở cột A

Bài làm:

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021