Cùng chơi: Ghép vế câu

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động cơ bản

1. Cùng chơi: Ghép vế câu

Lấy bộ thẻ bìa ở thư viện lớp học. Mỗi thẻ bìa ghi một vế câu ghép được với một vế câu trong một thẻ bìa khác. Các nhóm nhanh chóng ghép các vế câu tạo thành câu ghép. Yêu cầu phải ghép hết các vế câu. Nhóm nào ghép đúng và nhanh thì thắng.

Bài làm:

Ví dụ mẫu:

  • 13 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021