Nhớ - viết: Cao Bằng (4 khổ đầu)

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động thực hành

1. Nhớ - viết: Cao Bằng (4 khổ đầu)

Bài làm:

CAO BẰNG

Sau khi qua đèo Gió
Ta lại vượt đèo Giàng
Lại vượt đèo Cao Bắc
Thì ta tới Cao Bằng

Cao Bằng, rõ thật cao!
Rồi dần dần bằng xuống
Đầu tiên là mận ngọt
Đón môi ta dịu dàng.

Rồi đến chị rất thương
Rồi đến em rất thảo
Ôm lành như hạt gạo
Bà hiền như suối trong.

Còn núi non Cao Bằng
Đo làm sao cho hết
Như lòng yêu đất nước
Sâu sắc người Cao Bằng.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021