Gọi đúng tên những trang phục của phụ nữ Việt Nam trong các bức ảnh sau:

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động cơ bản

1. Gọi đúng tên những trang phục của phụ nữ Việt Nam trong các bức ảnh sau:

Bài làm:

Những trang phục của phụ nữ Việt Nam trong các bức ảnh là:

  • Hình 1: Bộ quần áo bà ba
  • Hình 2: Bộ trang phục tứ thân
  • Hình 3: Chiếc áo dài
  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm VNEN tiếng Việt 5 tập 2