Vì sao nói hoạt động trong vùng địch của các chiến sĩ tình bảo có ỷ nghĩa rất quan trọng dối với sự nghiệp báo vệ Tổ quốc?

  • 1 Đánh giá

Vì sao nói hoạt động trong vùng địch của các chiến sĩ tình bảo có ỷ nghĩa rất quan trọng dối với sự nghiệp báo vệ Tổ quốc?

Bài làm:

Hoạt động trong vùng địch của các chiến sĩ tình báo vô cùng gian nan và nguy hiểm, nhưng có ý nghĩa rất quan trọng. Bởi qua đó, chúng ta nắm được những thông tin mật của địch để kịp thời ngăn chặn và đưa ra phương án đối phó với những âm mưu của kể thù, chủ động chống trả, giành thắng lợi mà đỡ tổn hại xương máu cho đồng bào.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021