Chọn vế câu thích hợp điền vào chỗ trống để tạo thành câu ghép

  • 1 Đánh giá

3. Chọn vế câu thích hợp điền vào chỗ trống để tạo thành câu ghép:

a) Tuy hạn hán kéo dài...

b) ... nhưng các cô vẫn miệt mài trên đồng ruộng.

(1) tuy trời đã sẩm tối

(2) mặc dù mặt trời rực rỡ đã lên

(3) nhưng người dân quê em rất lo lắng

(4) nhưng cây cối trong vườn nhà em vẫn xanh tươi

Bài làm:

a. Tuy hạn hán kéo dài nhưng cây cối trong vườn nhà em vẫn xanh tươi

b. Tuy trời đã sẩm tối nhưng các cô vẫn miệt mài trên đồng ruộng.

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021