Viết tên một cơ quan, xí nghiệp, công ti,... ở địa phương em

  • 1 Đánh giá

3. Viết tên một cơ quan, xí nghiệp, công ti,... ở địa phương em

Bài làm:

Một số cơ quan, xí nghiệp, công ti ở địa phương em là:

  • Ngân hàng Phát triển Nông nghiệp và Nông thôn Việt Nam
  • Công ty Thuốc lá Thăng Long
  • Công ty Giấy Bãi Bằng
  • Tổng công ty Than Đông Bắc
  • Công ty Vàng bạc Minh Châu
  • Xí nghiệp Nước mắm Trung Hải
  • ...
  • 154 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm VNEN tiếng Việt 5 tập 2