Nêu cách lấy thư và gửi báo cáo của chú Hai Long? Vì sao chú Hai Long phải lấy thư và gửi báo cáo theo cách trẽn?

  • 1 Đánh giá

  • Nêu cách lấy thư và gửi báo cáo của chú Hai Long?
  • Vì sao chú Hai Long phải lấy thư và gửi báo cáo theo cách trẽn?

Bài làm:

  • Cách lấy thư và gửi báo cáo của chú Hai Long là: Chú dừng xe, tháo bu-gi ra mà đôi mắt chăm chú quan sát mặt đất, tìm thây hòn đá hình mũi tên phía sau cột cây số trỏ vào một hòn đá dẹt, một tay cầm bu-gi, một tay bấy nhẹ hòn đá lấy chiếc vỏ đựng thuốc đánh răng. Chú nhẹ nhàng cạy đáy hộp thuốc, rút ra mảnh giấy nhỏ, thay vào đó thư báo cáo của mình, rồi trả hộp thuốc về chồ cũ.
  • Chú Hai Long phải lấy thư và gửi báo cáo theo cách trên để đánh lại hướng của kẻ địch và không ai nghi ngờ.

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm VNEN tiếng Việt 5 tập 2