Mỗi bạn chọn một đoạn mình thích và đọc trước nhóm, giải thích vì sao mình thích đoạn văn đó.

  • 1 Đánh giá

(5) Mỗi bạn chọn một đoạn mình thích và đọc trước nhóm, giải thích vì sao mình thích đoạn văn đó.

Bài làm:

Em thích tất cả các đoạn văn trong bài, tuy nhiên em thích nhất là đoạn thứ ba. Vì khi đọc đoạn thứ ba, em mới trầm trồ và hiểu được nét đặc biệt trong các pha màu của tranh làng Hồ. Chính sự đặc biệt đó đã tạo ra được những bức tranh tinh tế, thể hiện cuộc sống người dân Việt Nam.

  • 43 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm VNEN tiếng Việt 5 tập 2