Qua lời tâm tình của người chiến sĩ, em nghĩ gì về người mẹ của anh? Viết tiếp dưới đây để trả lời

  • 1 Đánh giá

6. Qua lời tâm tình của người chiến sĩ, em nghĩ gì về người mẹ của anh? Viết tiếp dưới đây để trả lời

Lời tâm tình của anh chiến sĩ cho thấy người mẹ của anh là một phụ nữ Việt Nam điển hình: hiền hậu,...

Bài làm:

Lời tâm tình của anh chiến sĩ cho thấy người mẹ của anh là một phụ nữ Việt Nam điển hình: hiền hậu, cần cù, chăm chỉ, chịu thương chịu khó, hết mực yêu thương con cái của mình...

  • 14 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021