Quan sát các bức tranh và đọc lời gợi ý dưới tranh, cùng đoán xem đó là bài thơ hoặc câu chuyện nào em đã học

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động cơ bản

1. Quan sát các bức tranh và đọc lời gợi ý dưới tranh, cùng đoán xem đó là bài thơ hoặc câu chuyện nào em đã học

Bài làm:

  • Tranh 1: Câu chuyện cảm động của nhà văn An-đéc-xen viết về người mẹ rất dũng cảm, rất yêu con.

=> Đó là câu chuyện "Người mẹ".

  • Tranh 2: Bài thơ viết về tình cảm yêu thương sâu sắc, sự hiếu thảo và lòng biết ơn của bạn nhỏ với người mẹ bị ốm.

=> Đó là bài thơ "Mẹ ốm".

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021