Viết vào vở tác dụng của dấu hai chấm trong mỗi trường hợp sau đây

  • 1 Đánh giá

2. b. Viết vào vở tác dụng của dấu hai chấm trong mỗi trường hợp sau đây:

Câu vănTác dụng của dấu hai chấm

a. Một chú công an vỗ vai em :

- Cháu quả là chàng gác rừng dũng cảm !

.....
b. Cảnh vật xung quanh tôi đang có sự thay đổi lớn : hôm nay tôi đi học.......

Bài làm:

Câu vănTác dụng của dấu hai chấm

a. Một chú công an vỗ vai em :

- Cháu quả là chàng gác rừng dũng cảm !

a. Dấu hai chấm đặt ở cuối câu để dẫn lời nói trực tiếp nhân vật.
b. Cảnh vật xung quanh tôi đang có sự thay đổi lớn : hôm nay tôi đi học.b. Dấu hai chấm báo hiệu bộ phận câu đứng sau nó là lời giải thích cho bộ phận đứng trước.
  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm VNEN tiếng Việt 5 tập 2