Nghe thầy cô đọc và viết vào vở: 'Cánh cam lạc mẹ"

  • 1 Đánh giá

5. Nghe thầy cô đọc và viết vào vở: 'Cánh cam lạc mẹ"

Bài làm:

Cánh cam đi lạc mẹ

Gió xô vào vườn hoang

Giữa bao nhiêu gai góc

Lũ ve sầu kêu ran

Bọ dừa dừng nấu cơm

Cào cào nhưng giã gạo

Xén tóc thôi cắt áo

Đều bảo nhau đi tìm

Chiều nhạt nắng trắng sương

Trời rộng xanh như bể

Tiếng cánh cam gọi mẹ

Khản đặc trên lối mòn

Khu vườn hoang lặng im

Bỗng râm ran khắp lối

Có điều ai cũng nói"

- Cánh cam về nhà thôi

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021