Tìm các cụm từ chỉ huân chương, danh hiệu và giải thưởng trong đoạn văn sau

  • 1 Đánh giá

2. Tìm các cụm từ chỉ huân chương, danh hiệu và giải thưởng trong đoạn văn sau:

Gắn bó với miền Nam

Bác sĩ Phạm Ngọc Thạch (1909 - 1968) quê ở Quảng Nam là người đã có nhiều cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ sức khỏe nhân dân, bảo vệ sức khỏe cho bộ đội, đặc biệt là trong lĩnh vực chống bệnh lao. Sinh thời, ông được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động và các phần thưởng cao quý: Huân chương Kháng chiến, Huân chương Lao động. Sau khi mất, ông được truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh.

(Theo Từ ĐIỂN NHÂN VẬT LỊCH SỬ VIỆT NAM)

b. Thảo luận, nêu cách viết hoa các cụm từ đó.

Bài làm:

a. Các cụm từ chỉ huân chương, danh hiệu và giải thưởng trong đoạn văn là: Anh hùng Lao động, Huân chương Kháng chiến, Huân chương Lao động, Giải thưởng Hồ Chí Minh

b. Các cụm từ ấy được viết hoa chữ cái đầu của mỗi bộ phận tạo thành tên đó. Nêu trong cụm từ có tên riêng chỉ người (Hồ Chí Minh) thì viết hoa chữ cái đầu mỗi tiếng.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021