Viết một câu có hình ảnh nhân hóa và một câu có hình ảnh so sánh mà em thích vào vở

  • 1 Đánh giá

4. Viết một câu có hình ảnh nhân hóa và một câu có hình ảnh so sánh mà em thích vào vở

Bài làm:

Câu nhân hóa: Tôi có một người bạn đồng hành quý báu từ ngày tôi còn là đứa bé 11 tuổi. Đó là chiếc áo sơ mi vải Tô Châu, dày mịn, màu đỏ úa.

Câu so sánh: Hàng khuy thẳng tắp như hàng quân trong đội duyệt binh.

  • 13 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021