Nói cho người thân nghe cảm nghĩ của em về hành động hi sinh vì bạn của nhân vật Ma-ri-ô trong bài Môt vụ đắm tàu.

  • 1 Đánh giá

C. Hoạt động ứng dụng

Nói cho người thân nghe cảm nghĩ của em về hành động hi sinh vì bạn của nhân vật Ma-ri-ô trong bài Môt vụ đắm tàu.

Bài làm:

Quyết định nhường bạn xuống xuồng cứu nạn của Ma-ri-ô cho thấy Ma-ri-ô có tâm hồn cao thượng, nhường sự sống cho bạn, hi sinh bản thân vì bạn. Đó là phẩm chất cao đẹp của Ma-ri-ô. Qua đó, câu chuyện cũng ca ngợi tình bạn đẹp đẽ giữa Ma-ri-ô và Giu-li-ót-ta.

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021