Thảo luận và nêu tác dụng có mỗi từ ngữ được in đậm trong các đoạn văn sau:

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động thực hành

1. Thảo luận và nêu tác dụng có mỗi từ ngữ được in đậm trong các đoạn văn sau:

Trên con đường từ nhà đến trường, tôi phải đi qua bờ Hồ Gươm. Lúc có bạn thì chuyện trò tíu tít, có khi đuổi nhau suốt dọc đường. Nhưng khi đi một mình, tôi thích ôm cặp vào ngực, nhìn lên các vòm cây, vừa đi vừa lẩm bẩm ôn hòa.

Vì thế, tôi thường là đứa phát hiện ra bông hoa gạo trong đầu tiên nở trên cây gạo trước đền Ngọc Sơn. Rồi bông nọ gọi bông kia, bông nọ ganh bông kia, chỉ vài hôm sau, cây gạo đã như một cây đuốc lớn cháy rừng rực giữa trời.

Nhưng khi lửa ở cây gạo sặp lụi thì nó lại "bén" sang những cây vông cạnh cầu Thê Húc. Rồi thì cả một bãi vông lại bừng lên, đỏ gay, đỏ gắt suốt cả tháng tư.

Gợi ý:

  • Từ ngữ nào có tác dụng kết nối các câu với nhau?
  • Từ ngữ nào có tác dụng nối các đoạn văn với nhau?

Bài làm:

  • Những từ ngữ có tác dụng kết nối các câu với nhau là: Nhưng (thứ nhất), rồi, rồi thì.
  • Những từ ngữ có tác dụng kết nối các đoạn văn với nhau là: Vì thế, nhưng (thứ hai).

  • 14 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021