Tìm các tên riêng trong đoạn thơ sau và viết vào vở:

  • 1 Đánh giá

6. Tìm các tên riêng trong đoạn thơ sau và viết vào vở:

Tại đây, các con

Tại đất Tây Nguyên ông bà mình này

Nơi mẹ đã đẻ ra ta và cắt rốn ta bằng cây nứa

Chỗ tuổi nhỏ ta nằm nước bò qua bụng đỏ

Và gió cao nguyên thổi nhột lỗ tai non.

Chính nơi đây các con

Xưa Đăm Săn, Y Sun, ông nội ta và lũ làng

Đã rèn dao và mài gươm dưới trăng trong suốt

Trong rừng già Mơ-nông, mặt trời không xuống đất

Vẫn thanh đoản kiếm xưa Đăm Săn đuổi giặc

No Trang Lơng, A-ma Dơ-hao, cha ta và lũ làng mài gấp

Hai mươi năm cạn nước sông Ba.

(Theo Prê-ki-ma-la-mác)

Bài làm:

Những tên riêng trong đoạn thơ trên là: Tây Nguyên, Đăm Săn, Y Sun, Mơ-nông, Nơ Trang Lơng, A-ma Dơ-hao, Ba

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021